Oddíl

Junák – český skaut, středisko Jerry Hodného Napajedla, z.s. Na Kapli 1060, 763 61 Napajedla

IČO: 462 76 165,

4. oddíl Tuláci Tečovice

www. tulaci.skauting.cz  e-mail: tulacitecovice@skaut.cz

č. bankovního účtu: 2501452194/2010

Vůdce oddílu:Karel Bazika -Amigo603 281 986
Zástupce vůdce oddíluPavel Salajka – Pacho608 419 207
Oddílový rádce  
Pondělí Pondělí Úterý Úterý
14:45 – 16:45 17:00 – 19:00 14:45 – 16:45 17:00 – 19:00
Lišky Levharti   Sovy
5 světlušek 5 skautek   6 vlčat
3 vlčata 4 skauti