O nás

Skautský oddíl Tuláci z Tečovic byl založen 1. února 2018. Současně se začlenil do střediska Jerry Hodného v Napajedlích. Ale naše historie se začala psát v roce 2015 ve středisku Zlín – Malenovice, kde jsme se poznali, začali naše první družinové schůzky, výpravy a tábory. Navazujeme na dlouhou tradici celosvětového skautingu a skautování v obci Tečovice. Patříme do velké skautské rodiny.

Členové oddílu Tuláci míří do dálek za obzorem zážitků, poznání a zkušeností.

V našem oddíle považujeme skauting jako formu mimoškolního, celoživotního vzdělávání. Páteří tohoto vzdělání je Stezka, která začíná Nováčkovskou zkouškou a pokračuje dalšími stupni. Kdo chce, kdo v něčem vyniká, může získat některou z řady odborek. Duchem skautingu je zkušenost a zážitek získaný ve hře, při táboření, později při přípravě akcí a podílení se na vedení oddílu. Snažíme se, aby zájem vzdělávat se a na své stezce postupovat vpřed, vycházel především z vnitřní motivace.

I když děti ve svém skautském životě mají velkou svobodu a v podstatě nic nemusí, je druhou stránkou odpovědnost, zájem a ochota dodržovat pravidla. Na tvorbě pravidel se podílí všichni členové.

Oddíl je složen s družin. Družiny ideálně tvoří tým 6 – 8 dětí různého věku ve dvou věkových skupinách 6 – 10 a 11 – 15 let. Netrváme na rozdělení dívčí a chlapecká družina, měla by to být přirozená parta, která jde společně do hry, plánuje své akce a projekty, ty s větším či menším úspěchem realizuje. Každý je v něčem dobrý, dokázat to pochopit a naučit se s tím pracovat je jedním z cílů.

Jednou týdně se scházíme na družinové schůzce, minimálně jednou za měsíc jedeme na výpravu nebo máme jinou akci. Vyvrcholením skautského roku je letní tábor.

V současné době se scházíme v Tečovicích. Do naší spádové oblasti můžeme počítat obce Hostišová, Sazovice, Zlín – Lhotka, Louky nebo Malenovice.